Afmelden

Bij verhindering dient de leerling zich minimaal vierentwintig uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen of verzuim kan géén aanspraak worden gemaakt op een inhaalles, noch op het lesgeld. U kunt mailen voor een inhaalles,  stuur uw verzoek naar info@muziekschoolalbrandswaard.nl